Właściwość

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018r. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego, z zastrzeżeniem Art. 10 ust. 1, który stanowi iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Kamil Dobosz jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie tj.:

  • w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk;
  • miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz w związku z brakiem zaleglości jest właściwy do prowadzenia postępowań na obszarze Sądu Apelacyjnego w Lublinie.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

EnglishGermanPolishRussianUkrainian
Skip to content